CELOROČNÍ HRY

 

Cíl: Získávat zábavnou formou potřebné vědomosti a dovednosti, rozvíjet u dětí myšlení, pohotové vyjadřování, fantazii, zobrazovací a tvořivé schopnosti. Dát dětem příležitost projevovat se po svém, přirozeně, radostně a zároveň je naučit hledat řešení vzniklých problémů.

 

 

 

1. oddělení - ,, MOŘEPLAVCI“

 

Naše školní družina je paluba velkého korábu plujícího po moři.

Velí jí zkušený kapitán (vychovatelka Lenka). Posádku tvoří děti 1.a 2. třídy. Všichni jsou na této dobrodružné cestě nováčci.

Námořníci musí dodržovat lodní řád. Plavba bude trvat celý školní rok.

Každý námořník si povede lodní deník, do kterého bude za plnění úkolů získávat razítka. Za  5 razítek dostane od kapitána kartičku s obrázkem, vystihující ostrov měsíce.

Námořník, který bude mít nejvíce obrázků, získá na konci plavby poklad.

        

Září – Ostrov kamarádů

Říjen – Ostrov plný plodů

Listopad – Lesní ostrov

Prosinec – Vánoční ostrov

Leden – Ledový ostrov

Únor – Pohádkový ostrov

Březen – Kuličkový ostrov

Duben – Ostrov čarodějnic

Květen – Rozkvetlý ostrov

Červen – Slunečný ostrov

 

 

                                     

 

 

 

 

2. oddělení - ,, TURISTÉ “

 

TOULKY PO ČESKU

Se začátkem nového školního roku nám začíná také nové dobrodružství. V čele s průvodcem se vydáme poznávat krásy České republiky. Každý měsíc prozkoumáme jeden či dva kraje naší země. Dozvíme se zajímavosti z oblasti přírodních podmínek, historie, tradic a obyčejů. Zabrousíme také ke sportu a nevyhneme se například regionální kuchyni. Zjistíme, jak se kde slaví Velikonoce a kde všude se u nás těží nerostné suroviny. Které oblasti budou prozkoumány více a které méně bude záviset především na zájmech turistů.

 

Děti budou za plnění jednotlivých úkolů sbírat vlajky České republiky do svých cestovních pasů. Za každých pět vlajek budou oceněni turistickou známkou se symbolem kraje, který bude probírán v daném měsíci. Na konci školního roku budou nejlepší turisté odměněni.

 

 

Září – Moravskoslezský kraj

Říjen – Olomoucký a Zlínský kraj

Listopad – Jihomoravský kraj

Prosinec – Vysočina

Leden – Královéhradecký a Pardubický kraj

Únor – Liberecký a Ústecký kraj

Březen – Středočeský kraj a Praha

Duben – Jihočeský kraj

Květen – Plzeňský kraj

Červen – Karlovarský kraj