Smaller Default Larger

Základní škola

Ve středu 30. března se celý první stupeň naší školy zúčastnil představení Divadla Radost v Brně. Inscenace zahrnovala operky z autorské dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Omluvenku zasílají zákonní zástupci třídnímu učiteli prostřednictvím komunikačního systému Komens - Bakaláři. Omluvenku v systému vidí rovněž ostatní vyučující.

V pondělí 28. února navštívila naši základní školu spisovatelka paní Petra Braunová. Žáci prvního stupně byli rozděleni do dvou skupin a paní spisovatelka jim velmi zajímavě vyprávěla o své poslední knize.

Měsíc únor je pro děti 1. stupně ve znamení spisovatelky Petry Braunové. V týdnu od 14. do 18. února se všechny třídy vydaly do hodonínské knihovny.

Na naší škole máme každoročně několik projektových dnů (ať už celoškolních, prvostupňových, druhostupňových či zaměřených pouze na konkrétní třídu), díky kterým se děti učí také trochu jiným věcem. Vždy mají možnost obsáhnout zvolené téma dle svých potřeb a zájmů a vybrat si v rámci nabízených aktivit to, co je jim nejbližší, nebo rovnou ovlivnit podobu tohoto typu vyučování svými vlastními návrhy.