Smaller Default Larger

Základní škola

Žáci sedmé, osmé a deváté třídy reprezentovali v pátek naši školu na turnaji AŠSK v malé kopané.

Jako každý rok na jaře i letos se do pěvecké soutěže přihlásily děti, které rády a hezky zpívají. Soutěžilo se ve třech kategoriích, kdy si děti mohly vybrat písničku, která se jim líbí. Porota učitelská i žákovská hodnotila nejen čistotu provedení, rytmus, ale i výraz a celkový dojem.

Úspěšným chemikem naší školy, který se letos zapojil do dvou chemických soutěží, je žák 9. třídy Bořek Bartolšic. 

Na přelomu února a března  od 24.2. do 3.3. se žáci sedmých tříd zúčastnili společně s hodonínskou školou Mírové náměstí jako každoročně lyžařského kurzu.

Skoro tradicí se již stala účast našich žáků ve výtvarné soutěži ,,Toulky za zvěří“, vyhlášené Českým mysliveckým svazem. Se svými krásnými výkresy se letos umístila na 1. místě ve IV. kategorii Sára Hanáková s malbou ,,Jelena“.

19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Každou třídu reprezentovali vítězové třídních kol, popř. učiteli vybraní žáci. Soutěžící se pečlivě připravovali a snažili se podat co nejlepší výkon.