Smaller Default Larger

Základní škola

V průběhu minulého týdne se naše škola zapojila do celorepublikové akce “Ukliďme Česko“, a tak třídní učitelé se svými žáčky vyrazili „v pracovním“ do blízkého okolí školy.

V pátek se konala již posedmé na naší škole pěvecká soutěž Zlatý slavík.

V polovině února se konalo školní kolo v recitační soutěži a vítězky ve svých kategoriích 2. března reprezentovaly naši školu v okresním kole v Hodoníně.

V druhém pololetí školního roku se s výtvarnými soutěžemi roztrhl pytel. Snažíme se  zapojit, do těch pro nás zajímavých, a i s malým počtem výkresů  se nám to zatím vyplácí. 

V úterý 14. února jsme s vybranými žáky naší školy opět prožili dvě nádherné hodiny. Porotě i ostatním soutěžícím přednesli literární texty (prózu i poezii), které si zvolili sami, popř. jim byly vybrány jejich třídními učitelkami nebo vyučujícími českého jazyka.