Smaller Default Larger

Základní škola

V rámci přírodovědy se děti prvního stupně zúčastnily výukových programů Centra ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně. Za odměnu si mohly prohlédnout místní zookoutek, pohladit krajtu či užovku červenou.

„Projekt pes“ je oceněná kniha spisovatelky Lucie Hlavinkové, s níž měli besedu 13. 10. 2022 žáci 3. a 4. ročníku v knihovně v Miloticích. Poutavý příběh malého Honzíka, který toužil po čtyřnohém kamarádovi, se dětem moc líbil a všichni se zaujetím poslouchali paní spisovatelku.

 

Minulý školní rok 2021/22 se žáci 3. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Jitky Ingrové zapojili do literární soutěže Ztraceni v čase, kterou pořádala Městská knihovna Hodonín spolu se spisovatelkou Petrou Braunovou.

Již několikrát jsme v rámci projektu či v hodinách tělesné výchovy využili nabídky spolku Magnet, který zábavnou formou využívá prvky jógy a relaxačních cvičení.
Spolek Magnet v čele s Ing. Petrem Vaculou a Petrem Zemánkem zahájil od 29.9.2022 na ZŠ a MŠ Milotice, okres Hodonín projekt Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ.

Během prvního říjnového týdne zavítaly třídy nižšího stupně opět do knihovny v Hodoníně. Pro prvňáčky to byla premiéra. Seznámili se s příjemným prostředím, plným zajímavého čtení.
První třída navštívila Městskou knihovnu v Hodoníně ve čtvrtek 6.10. Děti se seznámily s prostředím knihovny. Paní knihovnice je naučila, jak se správně v knihovně zorientovat, jak jsou tituly rozdělené a kde je najdou.