Smaller Default Larger

Základní škola

V pátek 12. 5. navštívili žáci 7. ročníku Technické muzeum v Brně. Hlavní náplní exkurze byla komentovaná prohlídka 2 expozic: Ulička řemesel a Není TESLA jako Tesla.

V rámci oslav Dne Země se žáci 1. i 2. stupně naší školy zapojili do projektu, který byl zaměřen na třídění odpadu. Cílem projektového dne bylo ukázat, jak je důležité správně nakládat s odpadem a jak můžeme všichni přispět ke snížení jeho množství na naší planetě, zejména v našem regionu.

Naši žáci se každoročně zúčastňují různých humanitních i přírodovědných soutěží. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a v silné konkurenci tří gymnázií a velkých městských škol byli úspěšní v matematických soutěžích.

Ve středu 19. dubna 2023 v odpoledních hodinách proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy na školní rok 2023/2024.

Celý zápis se nesl v duchu pohádky O perníkové chaloupce. Všechny děti, které se dostavily se svými rodiči k zápisu, přivítaly v respiriu pohádkové bytosti, jako jsou Jeníček, Mařenka, tatínek a ježibaba.

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 24 recitátorů, kteří byli rozděleni do 4 kategorií podle věku. Výběr textů byl velmi pestrý a žáci se s nimi velmi dobře popasovali. Nebylo to však jen o samotném přednesu, ale také o prezentaci, vystupování a emocích, které dokázali do svých výkonů vtělit a přenést tak důležitý obsah básní či prozaických textů na posluchače.