Smaller Default Larger

Základní škola

Zní to trochu tajemně, ale jedná se o malířskou soutěž pro děti a mládež, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Soutěž odborně a organizačně zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, prostřednictvím Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Posledního pátečního dne jsme využili nabídky spolku Magnet, aby inspirovali učitele prvního stupně a především aby motivovali děti k pohybu. Cílem spolku je vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu, přivést děti k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.

Od 1. dubna 2022 se naši druháci a třeťáci účastnili povinné plavecké výuky, která probíhala v Plavecké škole v Ratíškovicích.