Smaller Default Larger

Základní škola

Skoro tradicí se již stala účast našich žáků ve výtvarné soutěži ,,Toulky za zvěří“, vyhlášené Českým mysliveckým svazem. Se svými krásnými výkresy se letos umístila na 1. místě ve IV. kategorii Sára Hanáková s malbou ,,Jelena“.

19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Každou třídu reprezentovali vítězové třídních kol, popř. učiteli vybraní žáci. Soutěžící se pečlivě připravovali a snažili se podat co nejlepší výkon.

Jako každý rok na jaře i letos se do pěvecké soutěže přihlásily děti, které rády a hezky zpívají. Soutěžilo se ve třech kategoriích, kdy si děti mohly vybrat písničku, která se jim líbí. Porota učitelská i žákovská hodnotila nejen čistotu provedení, rytmus, ale i výraz a celkový dojem.

V pondělí 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Každou třídu reprezentovali vítězové třídních kol, popř. učiteli vybraní žáci. Soutěžící se pečlivě připravovali a snažili se podat co nejlepší výkon.

Na přelomu února a března  od 24.2. do 3.3. se žáci sedmých tříd zúčastnili společně s hodonínskou školou Mírové náměstí jako každoročně lyžařského kurzu.

Ve středu 17.1.2017 navštívil první stupeň Městské divadlo Zlín. Zhlédli zde muzikálovou pohádku Popelka, kterou si připravilo Slezské divadlo Opava.