Smaller Default Larger

Základní škola

Firma BUUK, která se specializuje na výrobu všestranných didaktických pomůcek, nejčastěji ze dřeva a plsti, uspořádala 8. 2. 2023 pro žáky první a druhé třídy projektový den. Tyto pomůcky hravou formou rozvíjí samostatnost dětí, fantazii, smyslové vnímání, logické uvažování i jemnou motoriku.

Ve čtvrtek 9. února 2023 navštívili žáci prvního stupně Hvězdárnu a planetárium Oldřicha Kotíka. Autobusem jsme se ráno vypravili za poznáním do nedalekých Ždánic. Přivítal nás pan Ing. Karel Trutnovský, který si pro naše žáky připravil bohatý program.

V prosinci a v lednu proběhla školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce. Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 14 žáků 8. a 9. tříd. V části mluvnické si žáci vyzkoušeli úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti, ale i jazykové cítění. Ve slohové části museli pro změnu předvést své slohové dovednosti na zadané téma.

V pátek 13. ledna připravily studentky medicíny pro naše nejmenší besedu zaměřenou na péči o zuby.Děti se prostřednictvím interaktivní tabule seznámily se stavbou dětského i dospělého chrupu.

Díky vystoupení dětí základní a mateřské školy jsme se 14. prosince všichni jako mávnutím kouzelného proutku přenesli do období Vánoc před mnoha a mnoha lety, tak jak je známe z malebných obrázků pana Josefa Lady.