Smaller Default Larger

Základní škola

V pondělí 19. září jsme si pomocí projektu 100 let Zátopkových připomněli sté výročí narozenin Emila Zátopka a současně i den narozenin Dany Zátopkové, která část svého života strávila ve Vacenovicích, v rodné obci svých rodičů.   

V úterý 27. září se 2. a 3. třída vydala na dopravní hřiště do Kyjova. Pod vedením paní Soldánové z Domu dětí a mládeže a Městské policie Kyjov si děti nejdříve zopakovaly pravidla silničního provozu pro chodce a seznamovaly se s pravidly pro cyklisty.

Ve čtvrtek 1. září jsme v naší škole přivítali 14 nových prvňáčků. Nejdříve je na prostranství před školou uvítal pan ředitel Anton Ivánek s paní zástupkyní Mgr. Věrou Bajovou, popřáli jim spoustu úspěchů a aby se jim mezi námi líbilo.

Během měsíce června zavítaly všechny třídy prvního stupně opět do Ekocentra, které se po loňském tornádu přesunulo do prostor Duhové školy.
Prvňáčci zakončili celoroční hru programem O životě krtka. Prohlédli si nové přírůstky v malé ZOO. V krtincích hledali to, co do přírody nepatří. Třídili živočichy podle počtu nohou, dozvěděli se zajímavosti o krtkovi. Na závěr se jako krtci pokusili prolézt poslepu tunelem.

U příležitosti projektu Dne zdraví jsme na konci školního roku uspořádali  praktickou výuku první pomoci, kterou nám zprostředkovaly studentky Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově.