Smaller Default Larger

Základní škola

Dům dětí a mládeže Kyjov připravil pro žáky 4. tříd dopravní dopoledne, kterého se pod pedagogickým dohledem Mgr. Z. Mlýnka a Mgr. J. Svítila zúčastnili i čtvrťáci naší školy.

Skoro tradicí se již stala účast našich žáků ve výtvarné soutěži ,,Toulky za zvěří“, vyhlášené Českým mysliveckým svazem. Se svými krásnými výkresy se letos umístila na 1. místě ve IV. kategorii Sára Hanáková s malbou ,,Jelena“.

Žáci sedmé, osmé a deváté třídy reprezentovali v pátek naši školu na turnaji AŠSK v malé kopané.

Jako každý rok na jaře i letos se do pěvecké soutěže přihlásily děti, které rády a hezky zpívají. Soutěžilo se ve třech kategoriích, kdy si děti mohly vybrat písničku, která se jim líbí. Porota učitelská i žákovská hodnotila nejen čistotu provedení, rytmus, ale i výraz a celkový dojem.

Úspěšným chemikem naší školy, který se letos zapojil do dvou chemických soutěží, je žák 9. třídy Bořek Bartolšic. 

Na přelomu února a března  od 24.2. do 3.3. se žáci sedmých tříd zúčastnili společně s hodonínskou školou Mírové náměstí jako každoročně lyžařského kurzu.