Smaller Default Larger

Základní škola

Minulý školní rok 2021/22 se žáci 3. třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Jitky Ingrové zapojili do literární soutěže Ztraceni v čase, kterou pořádala Městská knihovna Hodonín spolu se spisovatelkou Petrou Braunovou.

Již několikrát jsme v rámci projektu či v hodinách tělesné výchovy využili nabídky spolku Magnet, který zábavnou formou využívá prvky jógy a relaxačních cvičení.
Spolek Magnet v čele s Ing. Petrem Vaculou a Petrem Zemánkem zahájil od 29.9.2022 na ZŠ a MŠ Milotice, okres Hodonín projekt Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ.

Během prvního říjnového týdne zavítaly třídy nižšího stupně opět do knihovny v Hodoníně. Pro prvňáčky to byla premiéra. Seznámili se s příjemným prostředím, plným zajímavého čtení.
První třída navštívila Městskou knihovnu v Hodoníně ve čtvrtek 6.10. Děti se seznámily s prostředím knihovny. Paní knihovnice je naučila, jak se správně v knihovně zorientovat, jak jsou tituly rozdělené a kde je najdou.

Adaptační pobyt 6. třídy je na naší škole již zažitým faktem. Jde o úžasnou příležitost poznat se trochu jinak, a to nejenom žáci mezi sebou, ale také spolu se svým učitelem. Děti tráví čas v mimoškolním prostředí, což je velmi užitečné pro rychlejší seznámení se a navázání vzájemných vztahů.

Na pátek 30. září jsme se těšili snad všichni – jak žáci 2. stupně, tak učitelé. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nám na dobré náladě neubralo. Vypravili jsme se totiž do Brna do Divadla Radost na představení HAMLET ON THE ROAD.