Smaller Default Larger

Základní škola

Ve dnech 21. a 22. března se žáci 3., 4. a 5. ročníku účastnili v Městské knihovně v Hodoníně besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Napínavé povídání a čtení z knihy „Kam zmizela Rebarbora“ se všem velmi líbilo. Zajímavé byly také náměty, které ji inspirovaly k napsání různých knih. Díky tomu vtáhla žáky do děje, a vytvořila tak jiný pohled na danou knihu.

V úterý před popeleční středou - 21. února  se na naší škole uskutečnil projektový den věnující se masopustu. V první hodině žáci 2. stupně společně zhlédli dokument věnující se významu, historii a tradicím masopustu a získané vědomosti si následně ověřili v pracovním listu. V následujících hodinách se žáci pohybovali po připravených stanovištích. Žáci 6. a 7. tříd si vyzkoušeli typický moravský fašaňkový tanec "Podšable" a naučili se tradiční fašaňkové písně.

V pátek 3. března se žáci 4. třídy a 9. tříd zúčastnili přednášky o první pomoci. Vyslechli si zajímavé povídání o tom, jak postupovat, pokud se ocitnou v situaci, kdy je třeba zraněnému poskytnout první pomoc. Nejdříve záchranáři žákům představili důležitou mobilní aplikaci „Záchranka“. 

Ve středu 22.2. se 5. a 6. třída zúčastnila výukového programu ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Vybrali jsme si program „Planety: Cesta Sluneční soustavou“, a upevnili jsme tak aktuálně probírané učivo o vesmíru. Samotný program se odehrával v sále, kde byl promítán průřez naší Sluneční soustavou.

Ve dnech 27. a 28. února 2023 se 1. stupeň naší školy zúčastnil výukových programů v ZOO Hodonín. Mladší žáci zhlédli program OPIČKY a pro čtvrťáky a páťáky byl připraven program ŠELMY.