Smaller Default Larger

Základní škola

V pátek 13. ledna připravily studentky medicíny pro naše nejmenší besedu zaměřenou na péči o zuby.Děti se prostřednictvím interaktivní tabule seznámily se stavbou dětského i dospělého chrupu.

Díky vystoupení dětí základní a mateřské školy jsme se 14. prosince všichni jako mávnutím kouzelného proutku přenesli do období Vánoc před mnoha a mnoha lety, tak jak je známe z malebných obrázků pana Josefa Lady.

V pondělí 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s anděly a čerty, aby obdaroval děti za to, jak se po celý rok chovaly. Děti v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ se naučily pěkné básničky a písničky, které společně recitovaly a zpívaly.

V pátek 2. prosince prověřili deváťáci znalosti našich prvňáčků. Připravili pro ně „Slavnost slabikáře“, kde měli ve spoustě úkolů dokázat, že si slabikář opravdu zaslouží.

Stejně jako každý rok se i letos žáci 9. tříd vydali do informačního poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Hodoníně. Na úvod zhlédli prezentaci o volbě povolání, dostali informace o studijních a učebních oborech, získali spoustu užitečných poznatků o možnostech uplatnění se v budoucím životě a o nabídce zaměstnání.