Smaller Default Larger

Základní škola

Pro děti prvních až čtvrtých tříd uspořádalo kulturní středisko v Kyjově koncert s divadelní výpravou – Povídejme si, děti. Naši žáci spolu s předškoláky se zajeli na představení podívat a určitě nebyli zklamaní.

Ve čtvrtek 25.10. 2018 v 18 hodin v podvečer jsme se všichni sešli u naší školy , abychom společně s dětmi,  rodiči a prarodiči oslavili 100. výročí od založení Ćeskoslovenska.

Na konci měsíce, 28. října 2018, oslavila naše republika krásných 100 let. I naše škola se rozhodla, že toto výročí jaksepatří oslaví.

V pátek 12. 10. 2018 navštívili naši žáci brněnské Divadlo Radost.

V pátek 26.10.2018 se naši žáci zúčastnili závodu BĚH S TRIKOLOROU, který jako každoročně pořádá  ZŠ J .A .Komenského v Kyjově v městském parku.

 Nezvykle teplý podzim nabízí i kouzelné procházky nádherně zbarveným okolím. Jednou z nich byla i tematická vycházka prvňáčků a třeťáků.