Smaller Default Larger

Základní škola

Ve středu 22.2. se 5. a 6. třída zúčastnila výukového programu ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Vybrali jsme si program „Planety: Cesta Sluneční soustavou“, a upevnili jsme tak aktuálně probírané učivo o vesmíru. Samotný program se odehrával v sále, kde byl promítán průřez naší Sluneční soustavou.

Ve dnech 27. a 28. února 2023 se 1. stupeň naší školy zúčastnil výukových programů v ZOO Hodonín. Mladší žáci zhlédli program OPIČKY a pro čtvrťáky a páťáky byl připraven program ŠELMY.

Firma BUUK, která se specializuje na výrobu všestranných didaktických pomůcek, nejčastěji ze dřeva a plsti, uspořádala 8. 2. 2023 pro žáky první a druhé třídy projektový den. Tyto pomůcky hravou formou rozvíjí samostatnost dětí, fantazii, smyslové vnímání, logické uvažování i jemnou motoriku.

Ve čtvrtek 9. února 2023 navštívili žáci prvního stupně Hvězdárnu a planetárium Oldřicha Kotíka. Autobusem jsme se ráno vypravili za poznáním do nedalekých Ždánic. Přivítal nás pan Ing. Karel Trutnovský, který si pro naše žáky připravil bohatý program.

V prosinci a v lednu proběhla školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce. Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 14 žáků 8. a 9. tříd. V části mluvnické si žáci vyzkoušeli úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti, ale i jazykové cítění. Ve slohové části museli pro změnu předvést své slohové dovednosti na zadané téma.