Smaller Default Larger

Základní škola

V pátek 24. března naši školu navštívili žáci 5. třídy ZŠ Vacenovice. Po přivítání paní zástupkyní Věrou Bajovou jim žáci 9. tříd formou prezentace milotickou školu představili, poté si páťáci školní budovu prošli, nahlédli do tříd, odborných učeben, jídelny…
Nejvíc ale byli vacenovičtí žáci zvědaví na své budoucí spolužáky z Milotic, se kterými se setkali v tělocvičně.

Po delší době jsme se sešli, abychom si poslechli žáky, kteří dobře a rádi zpívají. V soutěži Zlatý slavík se soutěžilo ve 3 kategoriích s písní dle vlastního výběru.

Žáci 2. a 3. ročníku zakončili v pátek 24.3. sérii dvaceti hodin plaveckého výcviku v Ratíškovicích. Pod vedením zkušených lektorů se zábavnou formou učili splývání, lovení předmětů, skokům do vody a především plaveckým dovednostem.

Ve dnech 21. a 22. března se žáci 3., 4. a 5. ročníku účastnili v Městské knihovně v Hodoníně besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Napínavé povídání a čtení z knihy „Kam zmizela Rebarbora“ se všem velmi líbilo. Zajímavé byly také náměty, které ji inspirovaly k napsání různých knih. Díky tomu vtáhla žáky do děje, a vytvořila tak jiný pohled na danou knihu.

V úterý před popeleční středou - 21. února  se na naší škole uskutečnil projektový den věnující se masopustu. V první hodině žáci 2. stupně společně zhlédli dokument věnující se významu, historii a tradicím masopustu a získané vědomosti si následně ověřili v pracovním listu. V následujících hodinách se žáci pohybovali po připravených stanovištích. Žáci 6. a 7. tříd si vyzkoušeli typický moravský fašaňkový tanec "Podšable" a naučili se tradiční fašaňkové písně.