Smaller Default Larger

Základní škola

V říjnu zavítal do naší školy pan docent Pavel Macků, který nám zajímavě povyprávěl, jak se nástroje vyvíjely od pravěku až po současnost.

V červenci a srpnu 2018 proběhla modernizace školní jídelny.Ve spolupráci zastupitelstva obce Milotice a ředitelství školy byly pořízeny nové stoly a židle jak pro děti základní školy, tak i pro cizí strávníky, kteří k nám chodí na oběd.

Naši žáci se každoročně zúčastňují přijímacích zkoušek na střední školy, kde vykonávají testy z českého jazyka a matematiky.

Prázdniny uběhly jako voda a opět jsme se společně setkali, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Svůj velký den začali prvňáčci v obřadní síni Obecního úřadu.

Milí šesťáci, a jaký byl adapťák? „Super, fajn, skvělý,“znělo z úst všech dětí a i nás učitelů.
Děti zde během dvou prosluněných dnů nejen plnily úkoly při seznamovacích hrách naplno, ale s nadšením si říkaly o další a další.

Poslední školní den je jistě jeden z nejočekávanějších dnů v roce, i když se mísí s menšími stopami smutku a nostalgie.