Smaller Default Larger

Základní škola

1.ZÁŘÍ – pro mnohé pracovní den, pro žáky a učitele začátek dalšího školního roku…………., ale pro prvňáčky velké očekávání, zásadní změna v jejich životě. A tak i naše škola zažívala slavnostní uvítání 27 prvňáčků s rozzářenýma očima na místním obecním úřadě. Na jejich první cestě je doprovázeli rodiče, sourozenci i prarodiče. Všechny přítomné přivítal pan ředitel s přáním, aby se jim ve škole líbilo.

Ve druhé polovině června ukončili žáci 2.a 3. třídy ZŠ Milotice plavecký výcvik. V poslední hodině si žáci vyzkoušeli své získané dovednosti. A že se jim dařilo jsou toho důkazem čtyři 1. místa ve čtyřech rozplavbách. Už teď se děti těší na další školní rok.

zahajeni r 2015 16

K 70. výročí osvobození naší vlasti vyhlásila Obec Svatobořice-Mistřín literární a výtvarnou soutěž na téma Internační tábor Svatobořice. Pět žáků naší školy se zúčastnilo soutěže literární – museli si nejdříve prostudovat dostupné materiály a pak se pokusili o vlastní povídku, úvahu, báseň…

Konečně nastal všemi žáky dlouho očekávaný den – pátek 26. června. Všichni žáci, kromě deváťáků, se sešli i se svými vyučujícími před budovou školy, kde si po státní hymně vyslechli z úst pana ředitele a paní zástupkyně jména žáků, oceněných za celoroční práci a vzornou reprezentaci školy. Tito žáci byli odměněni knihou.

V úterý 16. 6. jsme začali rozcvičkou a přípravou na Den zdraví a prevence.
Stejně jako v loňském roce přijela děvčata ze třídy 3. ZL z Gymnázia v Kyjově a učili nás jak se chovat v případě úrazu nebo ohrožení života, vše jsme si i prakticky mohli zkusit na svých spolužácích, často jsme se hodně nasmáli.