Smaller Default Larger

Základní škola

Den dětí jsme oslavili v prvních červnových dnech návštěvou kina v Hodoníně. Žáci prvního stupně zhlédli Život kotěte a druhý stupeň se vrátil do 90. let rodinným filmem Děti Nagana, který si zvolili v anketě.

V měsíci květnu představili profesionální herci žákům prvního stupně napínavou knihu Roalda Dahla Čarodějnice.
U scénického čtení se jedná o divácky atraktivní, technicky záměrně jednoduchá představení, která děti motivují k aktivní četbě. Roald Dahl se proslavil filmovým scénářem Karlík a továrna na čokoládu.

Brzy ráno 18. května se žáci druhého stupně vypravili se svým pedagogickým doprovodem a průvodci na vzdělávací výlet do rakouské metropole, do Vídně. Toto město je plné historie, umění a kultury a nabízí nespočet zajímavých míst k návštěvě.

V pátek 12. května jsme navštívili VIDA! science centrum v Brně, kde nás, deváťáky, čekala úniková hra. Rozdělili jsme se do dvojic a do hodiny jsme museli tzv. přežít. Plnili jsme úkoly, které byly zaměřené na fyziku, matematiku a přírodopis.

V pátek dne 12. května roku 2023 jsme se vydali na výlet do hlučného města Brno. Přesněji do VIDA-science centra. Po zdlouhavém čekání před budovou nás konečně pustili dovnitř.