Smaller Default Larger

Základní škola

Po delší době jsme se sešli, abychom si poslechli žáky, kteří dobře a rádi zpívají. V soutěži Zlatý slavík se soutěžilo ve 3 kategoriích s písní dle vlastního výběru.

Žáci 2. a 3. ročníku zakončili v pátek 24.3. sérii dvaceti hodin plaveckého výcviku v Ratíškovicích. Pod vedením zkušených lektorů se zábavnou formou učili splývání, lovení předmětů, skokům do vody a především plaveckým dovednostem.

Ve dnech 21. a 22. března se žáci 3., 4. a 5. ročníku účastnili v Městské knihovně v Hodoníně besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Napínavé povídání a čtení z knihy „Kam zmizela Rebarbora“ se všem velmi líbilo. Zajímavé byly také náměty, které ji inspirovaly k napsání různých knih. Díky tomu vtáhla žáky do děje, a vytvořila tak jiný pohled na danou knihu.

V úterý před popeleční středou - 21. února  se na naší škole uskutečnil projektový den věnující se masopustu. V první hodině žáci 2. stupně společně zhlédli dokument věnující se významu, historii a tradicím masopustu a získané vědomosti si následně ověřili v pracovním listu. V následujících hodinách se žáci pohybovali po připravených stanovištích. Žáci 6. a 7. tříd si vyzkoušeli typický moravský fašaňkový tanec "Podšable" a naučili se tradiční fašaňkové písně.

V pátek 3. března se žáci 4. třídy a 9. tříd zúčastnili přednášky o první pomoci. Vyslechli si zajímavé povídání o tom, jak postupovat, pokud se ocitnou v situaci, kdy je třeba zraněnému poskytnout první pomoc. Nejdříve záchranáři žákům představili důležitou mobilní aplikaci „Záchranka“.