Smaller Default Larger

Základní škola

Dne 19. 1. 2016 se v Hodoníně v Základní škole U Červených domků konalo okresní kolo Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník. Ondřej Krist, který se této soutěže zúčastnil poprvé, byl z 38 účastníků, z nichž bylo pouze sedm úspěšných, na 4. místě.

V pondělí 15. února se žáci 6. – 9. tříd účastnili výukového pořadu s názvem Používám mozek. Ústředním tématem představení byl lidský mozek. Velký model mozku se světelnými demonstracemi průběhu impulzů navozoval atmosféru, která nás všechny udržela v neustálé pozornosti. Poznali jsme, kudy se informace do mozku dostávají a jak fungují optické klamy.

18. února panovalo velmi deštivé počasí, ale ani to nezabránilo konání školního kola v recitaci. Odpoledne jsme s vybranými žáky naší školy prožili dvě nádherné hodiny. Porotě i ostatním soutěžícím přednesli spoustu literárních textů, které si zvolili sami, popř. jim byly vybrány jejich vyučujícími českého jazyka. Po několik týdnů pracovali a snažili se svůj text dovést k dokonalosti. Porota měla těžkou úlohu, neboť výkony soutěžících byly opravdu vyrovnané a rozhodnout o vítězi jednotlivých kategorií nebylo jednoduché.

Už tradičně se lyžařský kurz uskutečnil společně s hodonínskou školou z Mírového náměstí. Lyžařský výcvik probíhal v prvním únorovém týdnu ve ski areálu  Stará Ves u Rýmařova, kde jsme také byli ubytováni v chatě Orientka.

Už po třiadvacáté se konalo v ZŠ Marušky Kudeříkové ve Strážnici okresní kolo soutěže Bible a my. Soutěžilo 57 žáků z 25 škol hodonínského okresu. I naši žáci nechyběli. Nejdříve ve školním kole a potom i v kole okresním se zapojili do I., II. a III. kategorie. Umístění: I. kat.: Vít Gerych – 9. místo, II. kat.: Klára Knotková – 7. místo, III. kat.: Robin Zajac – 8. místo. Všem soutěžícím blahopřejeme a hlavně děkujeme za náročnou přípravu, která této soutěži předcházela.
                                                                                       Marie Lungová