Smaller Default Larger

Základní škola

V poslední květnový pátek pořádal  na naší škole pan učitel Mlýnek pro žáky sedmé a šesté třídy turnaj v malé kopané, který se odehrál v naší "kleci". Bylo to okrskové kolo a účastníci bojovali o postup do okresního finále. Našimi soupeři byla družstva ze Bzence a z Prušánek.

V pátek 24. dubna se žákyně a žáci 4. a 5. třídy zúčastnili v Kyjově akce "Osvobození očima dětí". Smyslem akce bylo ukázat dětem, jak prožívali válku děti v jejich věku a současně je seznámit s historií Kyjova a okolí. 

V druhé půlce května se naše škola již pravidelně zúčastňuje ve Strážnici na ZŠ Školní Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky druhého stupně. Dvě družstva podle kategorií 6.-7. a 8.-9. ve složení dvě žákyně a dva žáci soutěžila se družstvy z dalších osmi  škol. Soutěží v tom  kdo má lepší vědomosti a znalosti v oblastech pravidel silničního provozu, 1. pomoci i orientace na mapě spojené se zásadami bezpečné jízdy. 

Je spékání skla. Touto metodou lze vytvořit krásné skleněné mozaiky, obrázky i šperky. Fusing si mohli vyzkoušet žáci naší školy ve čtvrtek 12. 3. 2015 pod vedením keramika a výtvarníka pana Dušana Pelcla.Výtvarné dílny se zúčastnilo i několik učitelů z okolních škol. Žáci skládali skleněné střípky na tabulky skla do různých obrazců, jak větších rozměrů, tak i drobných šperků.

První květnový týden navštívil druhý stupeň Divadlo Polárka v Brně. Toto malé divadlo je známé svým experimentálním přístupem ke zpracování klasických i novodobých inscenací.

V druhém pololetí si většinou žáci porovnávají své znalosti v různých předmětech ve školních kolech a ti nejúspěšnější reprezentují naši školu v kolech okresních. V lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích, a to 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.