Smaller Default Larger

Základní škola

K 70. výročí osvobození naší vlasti vyhlásila Obec Svatobořice-Mistřín literární a výtvarnou soutěž na téma Internační tábor Svatobořice. Pět žáků naší školy se zúčastnilo soutěže literární – museli si nejdříve prostudovat dostupné materiály a pak se pokusili o vlastní povídku, úvahu, báseň…

10.6. jsme my, žáci 9. třídy, navštívili Domov Horizont v Kyjově, kde žijí lidé s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Kombinované postižení znamená, že lidé jsou postiženi mentálně i fyzicky.
Dostali jsme možnost s nemocnými pracovat v různých dílnách. Ukázali nám, jak pletou košíky, tkají koberce, vyřezávají ze dřeva a vyrábějí keramiku.Viděli jsme, že i lidé s postižením dokážou vytvořit různé věci. Dílny jsme si mohli sami vyzkoušet, nejvíce se nám líbila tkací dílna.

V úterý 16. 6. jsme začali rozcvičkou a přípravou na Den zdraví a prevence.
Stejně jako v loňském roce přijela děvčata ze třídy 3. ZL z Gymnázia v Kyjově a učili nás jak se chovat v případě úrazu nebo ohrožení života, vše jsme si i prakticky mohli zkusit na svých spolužácích, často jsme se hodně nasmáli.

V letošním roce si děti, které navštěvují pěvecký sbor na naší škole, připravily operku od legendární dvojice Svěrák a Uhlíř s názvem O dvanácti měsíčkách. Je to pohádka pocházející ze sbírek Boženy Němcové, kterou určitě všichni znají z knížek nebo filmu. 

1. - 3.6. jsme jeli my, žáci 8. a 9. třídy, na výlet do Krkonoš s doprovodem našich učitelek Grombířové, Pavelkové a Borúfkové. Autobusem jsme přijeli na první zastávku do obchodního centra v Hradci Králové, kde jsme si nakoupili různé věci. Poté jsme se přesunuli do Babiččina údolí, kde jsme si prošli mlýn, navštívili jsme Staré bělidlo a zařádili si u splavu. Večer jsme přijeli do penzionu Mlynářka v obci Dolní Dvůr, kde jsme byli po celé tři dny ubytovaní. Druhý den brzo ráno jsme vyrazili zdolat Sněžku, naši nejvyšší horu.