Smaller Default Larger

Vážení rodiče, v letošním školním roce naše škola nabízí a děti mohou navštěvovat  tyto zájmové útvary.

Název kroužku Vyučující Den Čas
Angličtina      2.tř. p.uč. Borúfková čtvrtek 11.50 - 12.35
Angličtina .       1.tř.. p.uč. Bažíková středa 11.40 - 12.35
Doučování Aj 7. třída  P p.uč. Borúfková pondělí 13.45 – 14.45
Dramatický kroužek p.uč. Bajová, Křížková pondělí 13.45 – 14.30
Přírodovědný 3. - 5. třída p.uč. Šnajdrová úterý 13.00 – 13.45
Doučování  Čj 8. třída. P p.uč. Pavelková středa 14.00.-  15.00
Doučování  M – 7. třída p.uč. Išková středa    7.00 –  7.45
Deskové hry 7. Třída  P p.uč. Išková pondělí 13.45 – 15.15
Kroužek z matematiky p.uč. Išková pátek 7.10 – 7.50
Příprava k přijímacím zkouškám M p.uč. Smejkalová středa   7.00 – 7. 45
Příprava k přijímacím zkouškám ČJ p.uč. Smoláková úterý 14.00 – 15.00
Doučování  M – 7. třída p.uč. Smejkalová úterý 14.00  - 15.00
Florbalový kroužek pro 1.st p.uč. Mlýnek čtvrtek 14.00 -  15.00
Florbal ový kroužek pro 2. St p.uč. Mlýnek úterý 14.00 – 15.00
Dovedné ruce 2. - 5- třída p.vych. Prčíková středa 15.00 – 16-00
Keramika  p.vych. Prčíková pondělí, úterý 15.00 – 16.00
Polonéza p.uč. Smoláková středa 14.00 – 15.00
Pěvecký sbor p.uč. Borúfková středa 13.45 – 14.30
Čtenářský klub  P p. uč. Ingrová  úterý 13.00 – 14.00
Vaření p. uč. Trtíková pondělí 14.00  -14.00