Smaller Default Larger

Školní družina

Loučení s družinou nebylo vůbec smutné, tak jako loučení bývá.Děti si užily spoustu zábavy při soutěžích, které pro ně připravily paní vychovatelky a maminky, tatínci, babičky i děděček ochotně obsluhovali jednotlivá stanoviště a za splněné disciplíny rozdávali sladkosti.Po kreslení křídami na cestu u školy následovala nejvíce očekávaná část - opékání špekáčků.