Smaller Default Larger

Školní družina

vznikla díky  několika dětem z naší družiny, které si udělaly čas a přišly se svými rodiči na tvoření z přírodnin.

 Počasí už  dnes bylo o něco skoupější na déšť, a tak se  ,,Rozloučení s družinou“ mohlo konečně uskutečnit.
Zpočátku jsme se zalekli malého počtu zúčastněných, ale nakonec nás velmi překvapila tak hojná účast. Přišly téměř všechny děti se svými rodiči, což bylo úžasné.

Při procházce k rybníku jsme byli mile překvapeni novou úpravou okolí rybníka a vytvoření nového jezírka. Děti pozorovaly divoké kachny, hmyz a rostliny. Také jsme si připomněli zásady chování v přírodní rezervaci.
Určitě si sem ještě do prázdnin zajdeme. Dětem se vycházka moc líbila.

I my jsme si před Vánoci připomněli betlémský příběh, který si pro nás připravily děti z kroužku ,,Veselé zpívání“.

Potom následovala nadílka dárků, z kterých měli všichni velkou radost.

Již tradiční karneval proběhl i u nás ve školní družině. Děti si zasoutěžily, zvolily nejpěknější masky, zatancovaly si a na závěr je čekala

tombola. Věříme, že si karnevalové odpoledne všichni pěkně užili.