Smaller Default Larger

Školní družina

Každý měsíc nás provází jiné zvířátko. Děti dostaly knížky s obydlími domácích 
zvířat. Za jednotlivé splněné úkoly dostanou k domečku razítko zvířátka.
Za čtyři razítka dostanou obrázek charakterizující to dané zvíře. Obrázek nalepí na cestičku a zvítězí ten, kdo dosáhne první ke všem zvířátkům.

V měsíci září se děti 1. třídy seznamovaly s prostředím družiny, s ostatními dětmi a také s 

činnostmi, které se během odpoledne v družině střídají.
Děti byly seznámeny s celoroční hrou a bylo jen na nich, jestli se do ní zapojí aktivně.


V letošním školním roce je vychovatelkou 1. oddělení Lenka Prčíková, vychovatelkou
2. oddělení Mgr. Soňa Březinová.
1. oddělení navštěvují děti 1. a 2. třídy, 2. oddělení zejména děti 3. ročníku.

Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku všechny děti i se svými rodiči symbolicky loučí se školní družinou.

Mezinárodní den dětí jsme v družině oslavili sportem. Bylo připraveno sedm disciplín, které všechny děti bez problémů zvládly.