Smaller Default Larger

Školní družina

Krásné počasí jsme využili k soutěžení na naší školní zahradě. Děti hledaly 16 obrázků a jejich názvy zapisovaly do tajenky. Starší děti spolupracovaly s těmi mladšími, a tak všechny byly úspěšné.

Kouzelné království plné pohádkových bytostí zaplnilo v pátek 2. 3. naši školní tělocvičnu. Děti převlečené za princezny, čarodějnice, kouzelníky a jiné pohádkové postavy si na začátku našeho družinového karnevalu zasoutěžily v šesti disciplínách. 

Tolik krásných čertíků a andílků jste mohli potkat jen v pátek ve školní družině!  Za asistence děvčat z 2. stupně si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách. 

O tom, že děti rády pomáhají svým maminkám při vaření jsme se přesvědčili i ve školní družině.

Je těžké skloubit několik faktorů, abychom mohli se všemi dětmi opustit školu. Pátek je totiž jediným dnem, kdy všechny ročníky končí v 11. 40 a žáci nenavštěvují žádné kroužky. V tento den budeme proto plánovat i další větší družinové akce.