Smaller Default Larger

Školní družina

Zahradu využíváme nejen ke hrám a pozorování přírody, ale i k soutěžím.

vznikla díky  několika dětem z naší družiny, které si udělaly čas a přišly se svými rodiči na tvoření z přírodnin.

V pátek 10. března se to u nás v družině hemžilo samými zvířátky. Za ně se převlékly děti, které rády soutěží a nebojí se do lesa.:-) Poznávaly stromy a lesní zvířata, třídily lesní a domácí zvířata, poznávaly stopy a rozhodovaly, co do lesa patří a co ne. Tyto a spoustu dalších úkolů lehce zvládli všichni.

 Počasí už  dnes bylo o něco skoupější na déšť, a tak se  ,,Rozloučení s družinou“ mohlo konečně uskutečnit.
Zpočátku jsme se zalekli malého počtu zúčastněných, ale nakonec nás velmi překvapila tak hojná účast. Přišly téměř všechny děti se svými rodiči, což bylo úžasné.

V pátek 2. prosince proběhlo ve školní družině již tradiční zábavné odpoledne pro čertíky a andělíčky. Děti se již od rána nemohly dočkat a některé jsme potkávali v kostýmech i při vyučování. :-) Pro děti byly připraveny nevšední úkoly,  u kterých nám asistovala děvčata z osmé třídy.

Při procházce k rybníku jsme byli mile překvapeni novou úpravou okolí rybníka a vytvoření nového jezírka. Děti pozorovaly divoké kachny, hmyz a rostliny. Také jsme si připomněli zásady chování v přírodní rezervaci.
Určitě si sem ještě do prázdnin zajdeme. Dětem se vycházka moc líbila.