Smaller Default Larger

Školní družina

Piráti a námořníci zaplnili v pátek naši školní družinu a už se nemohli dočkat začátku karnevalu.

Ve čtvrtek se všechny děti školní družiny proměnily v malé čertíky a andílky. Tentokrát na ně čekala spousta společných her v tělocvičně.

Takový název dostal náš ovocný salát, který si vyrobily děti z 1. oddělení. Děti dostaly za úkol přinést výpěstky ze svých zahrádek, a tak se nám sešla velká spousta jablíček, hrušek, mrkví a ořechů. 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, zájmové činnosti, které obsahují činnosti společenskovědní, pracovně technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní, přírodovědné. Plán se věnuje i přípravě na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobslužnosti. Děti jsou vedeny k udržování vnitřního řádu ŠD, ke snížení hrubosti a agresivity, zvláštní pozornost je věnována případné šikaně.

Dne 11.6. proběhlo na školním hřišti zábavné odpoledne pro rodiče a děti navštěvující školní družinu. Sluníčko nám hřálo až moc, ale to nás neodradilo a děti se s nadšením daly do kreslení křídami na silnici.