Smaller Default Larger

Školní družina

Takový název dostal náš ovocný salát, který si vyrobily děti z 1. oddělení. Děti dostaly za úkol přinést výpěstky ze svých zahrádek, a tak se nám sešla velká spousta jablíček, hrušek, mrkví a ořechů. 

Krásné počasí jsme využili k soutěžení na naší školní zahradě. Děti hledaly 16 obrázků a jejich názvy zapisovaly do tajenky. Starší děti spolupracovaly s těmi mladšími, a tak všechny byly úspěšné.

Informace o školní družině a program v tomto školním roce.

Kouzelné království plné pohádkových bytostí zaplnilo v pátek 2. 3. naši školní tělocvičnu. Děti převlečené za princezny, čarodějnice, kouzelníky a jiné pohádkové postavy si na začátku našeho družinového karnevalu zasoutěžily v šesti disciplínách. 

Dne 11.6. proběhlo na školním hřišti zábavné odpoledne pro rodiče a děti navštěvující školní družinu. Sluníčko nám hřálo až moc, ale to nás neodradilo a děti se s nadšením daly do kreslení křídami na silnici.

Tolik krásných čertíků a andílků jste mohli potkat jen v pátek ve školní družině!  Za asistence děvčat z 2. stupně si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách.