Smaller Default Larger

Základní škola a mateřská škola Milotice realizovala projet  Úprava školní zahrady pro environmentální výuku v základní škole, kterou vyhlásilo na podzim roku 2012 Ministerstvo životního prostředí. Vlastní realizace projektu  trvala 10 měsíců a výsledek určitě stojí za úsilí žáků i zaměstnanců školy.

Na realizaci celého projektu se podíleli převážně žáci druhého stupně školy se svými vyučujícími a za velké pomoci a technického dozoru pana školníka. V naší školní zahradě vyrostl také „hmyzí hotel" a  ježčí obydlí. Žáci tak mohou prakticky pozorovat nejen rostliny při jejich růstu a dozrávání, ale i živočichy během celého ročního období. Můžeme odpovědně konstatovat, že finance vynaložené do tohoto projektu jsou smysluplné a dávají  možnost propojit teoretickou výuku s praktickým pozorováním a péčí o živou přírodu  během celého vegetačního období.

 

 

V konečné fázi vznikly jednotlivé lokality ve školní zahradě, které charakterizují tyto oblasti:

  • Zeleninová zahrádka, která byla vybudována ve vyvýšených záhonech a slouží k výukovým účelům.
  • Xerotermní (suchomilné) společenstvo svou vegetací kopíruje zdejší CHKO HORKY.
  • Pro společenstvo bažinaté vegetace byla vybudována dvě jezírka, která jsou osázena sortimentem rostlin, nacházejících se v nedaleké přírodní rezervaci Písečný rybník.
  • Skupina jedlých rostlin je zastoupena specifickými druhy krajových rostlin (mišpule, rakytník, mandloň aj).
  • Své místo zde našla i skupina nejedlých rostlin a skupina domácích rostlin. Najdeme zde původní rostliny, které krášlily okolí zdejších  příbytků a vyskytují se již zřídka.

Záměr projektu propojit teorii s praxí se zcela určitě podařilo.

 

Školní zahrada v TV Slovácko:

 Mgr. Ludmila Jakubová, zástupce ŘŠ