Smaller Default Larger

MRAVENCI je název programu určeného pro žáky 1. třídy. Nejdříve si jako pilní mravenečci postavili mraveniště a seznámili se s tím, co mají všechno mravenci na práci. Viděli vajíčka s chůvičkami, larvy i mravenčí školku. Žákům se také líbila hra na mravence průzkumníky a v neposlední řadě, úplně uvnitř mraveniště, všichni obdivovali samotnou královnu.

A co by to bylo za návštěvu ekocentra, kdyby si prvňáčci nepohladili zvířátka, která tam chovají. Všichni králíci, hadi, potkani… se stali jejich kamarády.

VODA, ZVÍŘATA U VODY A NA VODĚ
Tento program byl připravený pro naše druháky. Nejdříve se seznámili s koloběhem vody v přírodě, se všemi jejími skupenstvími. Potom třídili živočichy podle toho, kde žijí - u vody, na vodě nebo ve vodě. Nejvíce se jim líbila maketa vývoje žáby ve skutečné velikosti. A na co nejvíce vzpomínali? Na zvířátka, která si mohli pochovat nebo pohladit.

CO SKRÝVÁ LES
Žáci 3. třídy se proměnili v lesní skřítky. Formou vycházky do blízkého okolí měli možnost seznámit se s dřevinami našich lesů i živočichy a jejich pobytovými zvyklostmi. Skládali puzzle, hledali v lese úkoly a plnili v týmech jejich zadání. Pobyt v lesním prostředí se žákům líbil, užili si spoustu pohybu a zábavy.

PTÁCI
Tento program určený pro čtvrťáky všechny) nadchl. Žáci se do společných aktivit s nadšením zapojovali. Seznámili se s různými reálnými vejci a hnízdy ptáků, ve skupinových aktivitách přiřazovali jednotlivé druhy ke vhodným ekosystémům. Program byl velmi pestrý a prakticky zaměřený, mnoho aktivit se také věnovalo známým ptákům z našeho okolí.

VESMÍR
Žáci 5. třídy nejdříve navštívili zookoutek, kde si prohlédli různé živočichy. Po delším čekání začal náš program, nejprve skládání sluneční soustavy z dílků puzzle. Poté se žáci dověděli pár informací o přirozené družici naší planety Země - Měsíci. Ve skupinkách si vystřihli Měsíc z papíru. Pak nalepili získané informace jako koláže na připravený papír. Další činností bylo malování vesmíru a sluneční soustavy vodovými barvami. Celý program jsme bohužel nestihli kvůli odchodu na autobus.

                                                                                                         Kolektiv učitelů 1. stupně