Smaller Default Larger

V rámci oslav Dne Země se žáci 1. i 2. stupně naší školy zapojili do projektu, který byl zaměřen na třídění odpadu. Cílem projektového dne bylo ukázat, jak je důležité správně nakládat s odpadem a jak můžeme všichni přispět ke snížení jeho množství na naší planetě, zejména v našem regionu.

Žáci se v průběhu dne učili rozlišovat různé druhy odpadu jako jsou papír, sklo, plast, kov, elektroodpad a bioodpad. Byly připraveny hry, soutěže a dílny, které účastníky motivovaly ke správnému třídění a upevňovaly získané znalosti. 

Projekt ukázal, že každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí a ke snížení množství odpadu, seznámil nás s možnostmi využívání bioodpadu a přiblížil nám další cestu již vytříděného odpadu. Celá akce byla velmi úspěšná a žáci si odnesli nové poznatky a zkušenosti, které jim pomohou být ohleduplnými k životnímu prostředí i v budoucnu.

Mg. Tomáš Procházka

 

earthday_01
earthday_02
earthday_03
earthday_04
earthday_05
earthday_06
earthday_07
earthday_08
earthday_09
earthday_10
earthday_11
earthday_12
earthday_13
earthday_14
earthday_15
earthday_16
earthday_17
earthday_18
earthday_19
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19