Smaller Default Larger

V úterý před popeleční středou - 21. února  se na naší škole uskutečnil projektový den věnující se masopustu. V první hodině žáci 2. stupně společně zhlédli dokument věnující se významu, historii a tradicím masopustu a získané vědomosti si následně ověřili v pracovním listu. V následujících hodinách se žáci pohybovali po připravených stanovištích. Žáci 6. a 7. tříd si vyzkoušeli typický moravský fašaňkový tanec "Podšable" a naučili se tradiční fašaňkové písně.

Dále si vyrobili pohyblivou masopustní postavu, vytvořili návrh pozvánky na fašaňkovou zábavu a seznámili se s tradicí pochovávání basy, jejíž průběh si sami vyzkoušeli. Žáci 8. a 9. tříd se naučili tradiční masopustní písně a říkadla, převlékli se za typické masopustní postavy a seznámili se se symbolikou těchto postav. Dále žáci vyráběli masopustní postavy z papíru a papírové masopustní masky na obličej.

Ani žáci prvního stupně nezaháleli a spousta z nich překvapila svým přestrojením v masce smrtky, rytíře, černé paní, princezny, Hermiony či Harryho Pottera. Během celého dopoledne měli možnost vybrat si čtyři z pěti nabízených dílen a setkat se se svými kamarády z různých tříd.
V prvním ročníku si někteří žáci vyrobili dokonce tři masky. Pohybové aktivity ve druhé třídě probíhaly v tělocvičně. Žáci zde plnili úkoly v duchu masopustních maškar a hledali jejich ztracené předměty. S laufrem vedli masopustní průvod, při honičce je kominík pomaloval černým mazadlem. Také sbírali zapomenuté koláče, skládali puzzle smrtky a jezdili na koni. Slaměnému otrhávali z oděvu místo slámy kolíky. Na závěr pochoval smuteční průvod basu Vrzalku. Třetí třída probíhala ve znamení podšablového tance s opravdovými šavlemi. Ve čtvrtém ročníku si žáci vyzkoušeli pohostit sami sebe bramborovou pomazánkou. V páté třídě si děti zahrály divadlo na základě přečteného textu.
Všichni se bavili, veselili a tak to má přece o Masopustu být!

                                                                                                                                        Mgr. Kateřina Sedláčková, Mgr. Doris Bažíková

 

masopust_1.jpg masopust_4.jpg
masopust_2.jpg