Smaller Default Larger

Stejně jako každý rok se i letos žáci 9. tříd vydali do informačního poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Hodoníně. Na úvod zhlédli prezentaci o volbě povolání, dostali informace o studijních a učebních oborech, získali spoustu užitečných poznatků o možnostech uplatnění se v budoucím životě a o nabídce zaměstnání.

Následně měli žáci možnost vypracovat si na počítači test zájmů, ve kterém jim vyšlo, k jakým oborům mají nejlepší předpoklady. Domů si s sebou odnesli Atlas školství, výsledek testu zájmů a spoustu nových informací.
                                                                                                                 Mgr. Helena Smejkalová, Mgr. Radka Pavelková316204244_519414160071758_6877192207754328597_n.jpg