Smaller Default Larger

V rámci přírodovědy se děti prvního stupně zúčastnily výukových programů Centra ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně. Za odměnu si mohly prohlédnout místní zookoutek, pohladit krajtu či užovku červenou.

První třída navštívila ekocentrum úplně poprvé a všechny děti byly fascinovány nejen zookoutkem, kde si hladily krajtu, užovku, agamu, a dokonce ježka bělobřichého, ale i tématem, které si pro ně paní přednášející připravila, a to téma „Podzim“. Povídaly si o tom, co se na podzim sklízí, jací ptáci odlétají do teplých krajin, kteří tady přezimují, kteří živočichové se ukládají k zimnímu spánku a čím se živí. Zahrály si hru na zvířátka, poznávaly listy stromů, vybarvovaly listy a dělaly si malířské palety pomocí podzimních květů. Děti byly nadšené a už se těší na další návštěvu.
V rámci celoroční hry o Včelích medvídcích se druháčci seznámili s prostředím úlu a životem včely. Pilně sbírali pyl a nektar, přivoněli ke květinám, skládali plástve. Zvolili si své královny a plnili role včelích příslušníků. Měli také možnost vyzkoušet si včelařův oděv. Na závěr skládaly děti jednotlivá stádia vývoje včely.
Třeťáci putovali s kapkou deště od malého potůčku až do moře. Dozvěděli se různá skupenství vody, zahráli si vodní hry a malovali vodní hádanky. Při odchodu nesměla chybět ani návštěva zvířátek.
Žáci čtvrté třídy probírají v hodinách přírodovědy téma o podmínkách života na Zemi, proto jsme tentokrát vybrali téma „Živočichové a jejich způsob života na naší planetě“. Povídali jsme si o tom, proč se někteří ptáci stěhují v zimě do teplých krajin, určovali jsme druhy obratlovců i bezobratlé živočichy, jejich užitečnost a význam v přírodě.
Pátá třída se věnovala tématu „Vyhynulí a ohrožení“. Zjistili jsme, které živočišné druhy jsou na pokraji vyhynutí a jaké jsou příčiny. Povídali jsme si o konkrétních činnostech, které můžou předcházet znečišťování planety, a co můžeme udělat pro ochranu přírody. Děti téma velmi bavilo a všechny se zapojovaly do společných aktivit. Společně vytvořenými plakáty máme nyní vyzdobenou třídu.
                                                                                                                                                            Kolektiv učitelů 1. stupně

IMG_20221101_085615.jpg IMG_20221101_101826.jpg
IMG_20221101_090139.jpg