Smaller Default Larger

Během prvního říjnového týdne zavítaly třídy nižšího stupně opět do knihovny v Hodoníně. Pro prvňáčky to byla premiéra. Seznámili se s příjemným prostředím, plným zajímavého čtení.
První třída navštívila Městskou knihovnu v Hodoníně ve čtvrtek 6.10. Děti se seznámily s prostředím knihovny. Paní knihovnice je naučila, jak se správně v knihovně zorientovat, jak jsou tituly rozdělené a kde je najdou.

Následně děti měly podle úryvků textů poznat pohádkové bytosti a názvy pohádek, zahrály si společně hru na pohádkové dvojice a nakonec si každý prvňáček odnesl vypůjčenou knížku, kterou mu rodiče nebo starší sourozenec přečte. Prvňáčci už se moc těší na další návštěvu.

Druháčci vyhledávali v přichystaných knihách ilustrace strašidýlek. Publikace jim nabídly podívanou na čerty, skřítky, trpaslíky, obry, víly, hejkaly. Seznámili se i s méně známými postavami – polednicí a klekánicí. V regálech vyhledávaly děti slova podle určitého kódu. Na závěr si všichni vybrali knihu, se kterou poté budou pracovat ve škole.
Třeťáci podle obrázků tipovali pohádky a následně je ve dvojicích předváděli a ostatní je určovali. Rozlišovali pravdivé a nepravdivé výroky o pohádkách. Dle vlastní fantazie společně vymýšleli novou pohádku O truhličce. Z nabízených pohádkových knížek si každý jednu vybral a ve zbývajícím čase si k ní přidali ještě další dle své volby.
Žáci čtvrté třídy navštívili knihovnu v Hodoníně v úterý 4.10. Jejich téma bylo POHÁDKY. Společně si probrali různé spisovatele – autory lidových i umělých pohádek. Vymýšleli novou pohádku O truhličce, na závěr vyluštili křížovku a vypůjčili si další knihy.
Pátá třída se v knihovně věnovala humoru v knihách. Seznámili jsme se s novými i staršími humornými knižními tituly. Naučili jsme se, že existuje více druhů humoru a že každý člověk může upřednostňovat jiné vtipy a legraci. Odnesli jsme si domů i knihy a do příštího setkání se budeme snažit vyhledat humorný příklad, nadsázku nebo vtipný úryvek.
                                                                                                                                          Kolektiv učitelů 1. stupně

 

 Návštěva knihovny01.jpg  Návštěva knihovny03.jpg