Smaller Default Larger

Žáci naší školy se po dvouleté odmlce opět mohou nejen teoreticky, ale i prakticky vzdělávat v oblasti dopravní výchovy. Ve středu 6.4.2022 jsme mohli vyzkoušet naučená pravidla silničního provozu na dopravním hřišti v Kyjově.

Pro naše žáky zde DDM s příslušníky policie připravili dopoledne plné zajímavých informací. Seznámili se zde s nejrůznějšími situacemi, které mohou nastat na silnici. Pak si žáci zopakovali dopravní značky, poté nasedli na jízdní kola a rozjeli se po celém vyznačeném hřišti.
Někteří si zahráli na chodce, kteří také jsou účastníky silničního provozu. Děti tato zajímavá výuka velmi bavila a hlavně rozšířily své znalosti a zkušenosti.