Smaller Default Larger

Na naší škole máme každoročně několik projektových dnů (ať už celoškolních, prvostupňových, druhostupňových či zaměřených pouze na konkrétní třídu), díky kterým se děti učí také trochu jiným věcem. Vždy mají možnost obsáhnout zvolené téma dle svých potřeb a zájmů a vybrat si v rámci nabízených aktivit to, co je jim nejbližší, nebo rovnou ovlivnit podobu tohoto typu vyučování svými vlastními návrhy.

Kromě získaných znalostí z dané oblasti se ale učí ještě dalším velmi zásadním dovednostem, které jsou také velmi důležitou součástí vzdělávacího procesu. Je to např. spolupráce s druhými, respektování a tolerance ostatních, vzájemné naslouchání, rozvoj komunikace, utváření dobrých mezilidských vztahů. Žáci se učí o věcech přemýšlet, obhájit svá rozhodnutí, třídit informace a pracovat s nimi.

Dne 19.11.2021 se uskutečnil projektový den pro žáky 2. stupně, který byl zaměřený na Slovácký rok, jenž slavil letos 100 let výročí svého vzniku. Chtěli jsme tímto dětem umožnit vhled do kontextu našich národních tradic a historického dědictví. Jsme přesvědčeni o tom, že je velmi důležité, aby si děti uvědomovaly své kořeny a byly hrdé na to, odkud pocházejí, znaly svůj region a věděly, co se v něm děje.
Ve všech třídách se tento den seznámili s tím, co se během Slováckého roku odehrává. Díky předem připravené prezentaci žáků 9. třídy se mohli ostatní dozvědět podrobněji o dalším unikátu, který se tady, na jižní Moravě, udržuje a který slaví 10 let výročí od zapsání organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva – o JÍZDĚ KRÁLŮ. Své nabyté znalosti si ověřili v předem připraveném kvízu a pak už se mohli vrhnout na praktickou část, kterou si každá třída upravovala dle svých zájmů a vlastní nápaditosti. Všichni si vyzkoušeli v různých obměnách malování folklorních ornamentů. Malovali např. na kamínky, zdobili jím papírové žúdro, rámečky na fotky, vařečky či také dřevěná ramínka. Někteří tyto ornamenty vystřihovali, aby vytvořili originální přáníčko, či dokonce tyto symboly zhotovovali metodou drátkování.
Ve většině tříd si pak také zkusili k tomuto 100letému výročí navrhnout poštovní známku a spojili to s diskuzí o ne/povedenosti již vzniklého originálu. Někteří se podrobněji věnovali složení cimbálové muziky, jiní zase skládali posměšné popěvky, jako by byli sami jezdci na jízdě králů a povolávali: HÝLOM, HÁLOM… S tím se pak také nutně pojila příležitost vyzkoušet si tvoření růžiček z krepového papíru, kterými si např. jezdci zdobili své koně v průvodu nebo jimiž se krášlí máj a domy.
Na závěr celého projektu se všichni zúčastnění vystřídali u figurín, na nichž byly připraveny krojové součásti a jejichž názvy se měli pokusit správně přiřadit. To činilo většině z nich značné potíže, ale zároveň se u toho velmi bavili.
Věříme, že až příště děti uslyší termín Slovácký rok, vzpomenou si na tento projektový den, získané znalosti i dovednosti se jim propojí a budou o této významné události umět leccos říct, či budou mít ideálně chuť se jí dokonce osobně zúčastnit. Prožitá zkušenost je totiž vždycky ta, která se nám nejvíc vryje do paměti. Kéž by i tento projektový den byl jednou z nich.

 

housle.jpg

 

ruze.jpg

raminka.jpg

 

slrok.jpg