Smaller Default Larger

Vážení rodiče,

od 18. listopadu 2020 bude obnovena docházka žáků 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat prezenční formou.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Výuka 1. - 2. ročníku bude probíhat pravidelně každý pracovní den.

Nástup do školy bude zahájen ve středu 18. 11. 2020 :

  • v 7.45 pro 1.ročník
  • v 7.50 pro 2.ročník

 

Provoz bude uskutečňován za zvýšených hygienických pravidel, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce. Každá třída bude mít k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ubrousky na bezpečné osušení rukou. Během výuky bude kladen důraz na časté větrání v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, které je zásadním preventivním faktorem k zamezení nákazy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Provoz v šatnách bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z jiných tříd.

Případná absence se omlouvá stejně jako na běžnou výuku za normálních okolností, tedy prostřednictvím omluvenek v žákovské knížce. 

 

Provoz školní družiny bude umožněn otevřením dvou oddělení školní družiny, zvlášť pro 1.třídu a zvlášť pro 2.třídu v normálním režimu.

 

Školní stravování bude realizováno výdejem obědů při zajištění níže uvedených pravidel:

  • v jídelně se při výdeji obědů nebudou potkávat žáci z různých tříd. Rouška se bude odkládat pouze při      samotné  konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
  • přihlášení ke stravování proveďte nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 do 12.00 prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz

V Miloticích dne 12. 11. 2020 Anton Ivánek, ředitel školy