Smaller Default Larger

Školní kuchyně Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín, oznamuje, že je možné od 9. 11. 2020 vydávat obědy žákům, kteří se distančně vzdělávají.

Obědy přihlášeným budou vydávány u výdejního okénka (vchod od hřiště) do jídlonosičů, a to v době od 11.00 – 12.30. Konzumace ve školní jídelně není možná a je zakázána. Je nutné dodržovat všechna epidemiologická nařízení.

Zájemci se mohou přihlásit do 5. 11. 2020 přes webové stránky www.strava.cz.