Smaller Default Larger

Na základě usnesení vlády České republiky je uzavřen ode dne 14. 10 .2020 do 1. 11. 2020 provoz Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně v základní škole.

Žáci dnem 14. 10 .2020 přecházejí na distanční výuku, která bude realizována přes Tridnistranky.cz a žáci se budou řídit pokyny vyučujících. Distanční výuka bude probíhat od 14. 10. 2020 do 22. 10. 2020.

Účast na distanční výuce je dle novely školského zákona součástí povinné školní docházky a pro žáky je povinná.