Smaller Default Larger

Celé září nám počasí přálo a my jsme se mohli s výukou přesunout na školní zahradu. Žáci si změnu prostředí vždy náležitě užívají a s velkou chutí se vrhají do práce.

I tentokrát byla zahrada svědkem zajímavých hodin matematiky, českého jazyka, přírodopisu, cizích jazyků, prvouky a dalších předmětů, kde si žáci názorně vyzkoušeli propojení teorie s praxí. Nebyla nouze o měření záhonů, jezírek a následné počítání obvodů, obsahů a objemů těles. Žáci se nenudili při hledání odpovědí do křížovek ani při následném opakování učiva pravopisu, slovních druhů či větných členů. Prvňáčci pozorně sledovali hmyz, hledali svého Ferdu Mravence a povídali si o životě hmyzu. Starší žáci zase rozvíjeli svou slovní zásobu němčiny a ruštiny, popř. v angličtině vymýšleli shoty z televizních pořadů a snažili se uplatnit své praktické znalosti jazyka ...

Všichni se už teď moc těšíme na jaro, až budeme moci opět vyrazit za výukou na školní zahradu. :-)

 Obrázek1.png  Obrázek2.png
 Obrázek3.png  Obrázek4.png