Smaller Default Larger

13. listopad byl vyhlášen Světovým dnem laskavosti a v rámci tohoto dne se uskutečnil projekt pod názvem Jsem laskavec.

Žáci první a deváté třídy se zapojili do projektu Nadace Karla Janečka, jehož podstatou je šíření dobrých skutků. V celé republice se přihlásilo 445 týmů s 14 000 školáky.

Prvňáčci se učí už od října konat dobré skutky nejen doma, ale i ve škole. Abychom udělali radost i lidem, kteří nepatří do blízkého okruhu našich známých, rozhodli jsme se potěšit místní seniory.

Devítka upekla buchty, ti nejmenší vyrobili andílky a naučili se několik pohybových písniček. Domluvili jsme si návštěvu v Komunitním centru. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že pozvání přijalo tolik starších lidí. U malého občerstvení jsme si společně zazpívali, zacvičili a také zasmáli. 

Věřím, že radost, kterou jsme rozdali, přinesla dobrý pocit i všem zúčastněným. 

                                                                                                     Doris Bažíková

 ok1.jpg
 ok2.jpg