Smaller Default Larger

Základní škola v Miloticích uspořádala ve spolupráci s obcí společné setkání zástupců Mikroregionu Nový Dvůr pod názvem „Pohádkohraní“ .
Akce se uskutečnila dne 21. 5. 2018 v prostorách místní školy a zúčastnili se jí žáci čtvrtých tříd ze Skoronic, Vlkoše, Vacenovic, Svatobořice – Mistřína a Milotic.

Děti uvítal pan starosta Lévek, pan ředitel Ivánek s paní zástupkyní Jakubovou popřáli všem krásně prožitý den a mohlo se začít!

Soutěžící se utkali v devíti disciplínách, z nichž dvě byly vědomostní, týkající se regionálních znalostí. Zbývajících sedm mělo charakter sportovní či zábavný. Všechny soutěže probíhaly podle pohádkového scénáře, a tak si čtvrťáci mohli vyzkoušet skolit vlka z Červené karkulky, přinést korále z náhrdelníku Zlatovlásky nebo zachránit kohoutka. Spoustu námahy vynaložili při lovení zlatých rybek nebo při útěku před valící se kaší z pohádky Hrnečku, vař. Snad největším oříškem bylo získání vlasů děda Vševěda.
Zatímco porota sčítala získané body jednotlivých týmů, zahráli si účastníci v tělocvičně hru bumbácbal nebo přehazovanou na školním hřišti.
A jak to všechno dopadlo? No přece – jak to v pohádkách bývá zvykem – ke vší spokojenosti. Největší radost mělo vítězné družstvo Vacenovic. Naše děti se umístily na krásném třetím místě.
Všem gratulujeme!