Smaller Default Larger

Září a říjen vyčarovaly několik krásných dnů, a tak učitelé zpestřili svým žákům výuku tím, že se společně vydali na školní zahradu a vyučování proběhlo přímo tam.

Děti 1. stupně si zde zazpívaly a zahrály na Orffovy nástroje, procvičovaly slova nadřazená, podřazená a souřadná, popisovaly školní zahradu, sledovaly, jak podzim kouzlí s barvami a mění přírodu, využívaly své smysly k poznávání nerostů a hornin. Pozadu nezůstali ani žáci 2. stupně, kteří zde například měřili záhony, obvod kmenů, chodníky a poté počítali rozmanité úlohy s naměřenými hodnotami, hledali rostliny a stromy podle rodových a druhových názvů a poté určovali druhy a vzory podstatných a přídavných jmen, v Česko-německém slovníku hledali německé názvy různých druhů ovoce, zeleniny a dalších objektů nacházející se na školní zahradě, nebo pracovali s mapou, kompasem a procvičovali si orientaci v terénu, malovali vinnou révu či si v angličtině vyzkoušeli roli nevidomých a průvodců. Tyto hodiny si žáci užili, pochvalovali si změnu prostředí a již se těší na další. Na ty si ale budou muset počkat až do jara. :-)

Výuka na zahradě (1)
Výuka na zahradě (2)
Výuka na zahradě (4)
Výuka na zahradě (6)
Výuka na zahradě (7)
Výuka na zahradě (8)
Výuka na zahradě (10)
Výuka na zahradě (11)
Výuka na zahradě (12)
Výuka na zahradě (14)
Výuka na zahradě (15)
Výuka na zahradě (16)
Výuka na zahradě (17)
Výuka na zahradě (18)
Výuka na zahradě (19)
Výuka na zahradě (20)
Výuka na zahradě (21)
Výuka na zahradě (22)
Výuka na zahradě (23)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19