Smaller Default Larger

V úterý 31. října 2017 navštívil naši školu rodilý mluvčí z daleké Kalifornie (USA).
Na hodinách anglického jazyka se Američan jménem TONY představil žákům z 5. – 7. třídy.

V hodinách zaměřených na HALLOWEEN - svátek 31. října, nás seznámil se zvyky v anglicky mluvících zemích.
Angličtina s rodilým mluvčím se dětem líbila, mohly tak slyšet správnou výslovnost a obohatit si slovní zásobu.