Smaller Default Larger
Cena ředitele školy poroběhla na konci letošního školního roku formou výletu vybraných žáků.

Skupina nejúspěšnějších žáků ze všech tříd školy, kteří nás reprezentovali na různých soutěžích nebo předvedli během školního roku výborné výsledky při různých aktivitách a to doplnili výborným chováním, odjela na výlet do Vnorov. Tam se žáci s pedagogickým doprovodem nalodili na motorovou loď.
Po Baťově kanálu jsme pluli k plavebním komorám Vnorovy, kde jsme se vylodili. Při plavbě a posezení v areálu plavební komory u klasického "Baťova" domku jsme se dozvěděli o zajímavostech a historii Baťova kanálu. Na to navázala soutěž družstev, při které si soutěžící poměřili své vědomosti i dovednosti. Po vyhlášení výsledků soutěže jsme si upekli špekáčky a pak se vydali na motorových člunech přes plavební komoru na vody řeky Moravy. Plavba po Moravě a hlavně vyrovnávání hladiny vod v plavební komoře při vyplutí a návratu byly pro všechny velkým zážitkem. Celá zajímavá akce byla ukončena plavbou zpět k autobusu motorovou lodí. Při této plavbě jsme si pod vedením pirátské kapitánky dokonce i zazpívali. :-)

DSCN2723
DSCN2725
DSCN2727
DSCN2729
DSCN2731
DSCN2734
DSCN2740
DSCN2746
DSCN2702
DSCN2704
DSCN2706
DSCN2708
DSCN2711
DSCN2714
DSCN2722
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15