Smaller Default Larger

Základní škola

provoz skoly leden 2021.png

Informujeme, že provoz Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Od 4. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka pouze žáků 1. a 2. tříd. Výuka žáků 3. – 9. ročníků bude probíhat distanční formou.

Pro žáky, kteří mají distanční výuku, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Tyto konzultace budou realizovány po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím.

V týdnu od 17. 11. do 20. 11. 2020 se žáci 5. třídy zúčastnili krajského kola WocaBee šampionátu v učení slovíček z anglického jazyka. Po vyhod-nocení soutěže se nakonec podařilo vybojovat pěkné 2. místo! WocaBee šampionátu se zúčastnilo celkem přes 45 000 žáků a studentů ze základních škol a gymnázií.

Na základě opatření č.j.: MŠMT-45767/2020-1 jsou na dny 21.12. – 22.12.2020 vyhlášeny volné dny. V těchto dnech nebude škola zajišťovat distanční ani prezenční výuku. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.