Smaller Default Larger

Základní škola

Během měsíců listopadu, prosince a ledna probíhala školní kola olympiád.

Také u nás začala výuka nové informatiky. Její součástí jsou základy programování. Žáci 4. a 5. třídy prozkoumávají taje programování s panem učitelem Procházkou a zdatným pomocníken je jim robot Emil.

Na úterý 12. prosince se žáci 2. stupně s několika páťáky moc těšili. Čekala je totiž návštěva Městského divadla ve Zlíně, kde zhlédli představení Scapino. Jednalo se o hru na motivy Moliérovy komedie Scapinova šibalství, kde hlavní roli hrál všemi mastmi mazaný taškář Scapino a o komické situace zde nebyla nouze.

V úterý 5.12. naše děti ve školce a žáky na prvním stupni navštívil svatý Mikuláš. Byl v doprovodu tří andělů a dvou čertů. Všechny děti dostaly bohatou nadílku. Mikulášovi zazpívaly nebo zarecitovaly básničku.