Smaller Default Larger

Základní škola

Žáci 6. tříd prožili svůj dvoudenní adaptační pobyt (7.-8. září) v krásném prostředí Ždánického lesa, konkrétně v Haluzické hájence. A počasí nemohlo být krásnější.

Veškeré aktivity žáci obou tříd absolvovali s nadšením.

Dne 4. září 2023 usedli noví prvňáčci do školních lavic. Usměvavé culíkaté holčičky a vyfešákovaní kluci se za doprovodu svých rodičů seznámili se svojí paní učitelkou Mgr. Lucií Stávkovou a třídou, ve které se budou učit. V letošním roce je celkem 24 žáků, 9 děvčat a 15 chlapců.

V pátek 30. června jsme slavnostně ukončili školní rok.  Před školní budovou se sešli všichni žáci kromě devaťáků. Po proslovech pana starosty, pana ředitele a paní zástupkyně byli vybraní žáci odměněni knihami. Poté se všichni rozešli do tříd, kde třídní učitelé svým žákům předali vysvědčení. 

A v 11 hodin proběhlo v zámecké oranžerii loučení s našimi deváťáky. Tato slavnostní chvíle představovala významný milník v životech těchto mladých jedinců, kteří se po dokončení deváté třídy připravují na další etapu svého vzdělávání.

Předposlední den letošního školního roku si připravili deváťáci pro naše prvňáčky překvapení – Hledání pokladu. Na 20 stanovištích měli žáci připravené úkoly, za jejich splnění získali písmenko do indicie, která je přivedla k ukrytému pokladu.