Smaller Default Larger

Základní škola

pozvánka.png

Bohužel i letos přišli prvňáčci o svůj první slavnostní den školního roku 2021- 2022 na obecním úřadě. O to srdečnější však bylo přivítání s nimi v jejich třídě, samozřejmě za účasti rodičů. 

Postup při testování: návodvideo

testovani.png

Informace k zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 9.00. Slavnostní shromáždění všech žáků před školou neproběhne, žáci se přivítají se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Při vstupu do budovy školy je povinností každého žáka provést dezinfekci rukou.

SEŠITY - 6. TŘÍDA (2021 / 2022)