Smaller Default Larger

Naše školní poradenské pracoviště reaguje na změny, které probíhají ve společnosti, ve školním a rodinném prostředí. Zvyšuje se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdě-lávací dráhy jde i o posílení prevence rizikových jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postiže-ním.

Hlavním úkolem ŠPP při ZŠ a MŠ Milotice je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Struktura ŠPP


Vedoucí školního poradenského pracoviště:
- výchovná poradkyně


Členové školního poradenského pracoviště:

• speciální pedagog
• školní metodička prevence
• logopedický asistent

 

Cíle ŠPP

•  zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
•  zlepšení sociálního klimatu školy
•  vytváření programů prevence rizikových jevů a sledování jejich účinnosti
•  zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
•  řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
•  posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
•  posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
•  spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními


PRACOVNÍCI

Speciální pedagog: Mgr. Tomáš Procházka

Tel: 736 438 172, 518 619 490,

Konzultace lze domluvit i telefonicky.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výchovná poradkyně: Mgr.Helena Smejkalová

tel: 518 619 490,

Konzultace: po telefonické domluvě

  • pomoc v běžných, ale i v obtížných výchovných a vzdělávacích situacích, prevence a řešení výukových a výchovných obtíží a dalších problémů souvisejících se vzděláváním, pomoc při volbě vhodného vzdělávání žáků a přípravě na budoucí povolání


Školní metodička prevence: Mgr. Ivana Smoláková

Tel: 777 713 466

Konzultace: po telefonické domluvě 

  • Konzultace a poradenská činnost žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti prevence sociálně patologických jevů

 

Logopedický asistent: Gergelová Kateřina
Tel: 732 911 243

Konzultace: po telefonické domluvě

  • Poradenství v oblasti komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku. Zaměření se na prevenci vzniku poruch řeči