Smaller Default Larger

Školní jídelna připravuje hlavní jídlo /oběd/ pro cizí strávníky. Dále připravuje stravu dle dohody a smlouvy pro různé akce. Smlouva se uzavírá pouze s organizacemi, s jednotlivci NE. Škola je plátcem DPH.

 

Členění strávníků je následovné:

 

Cizí strávníci                            jednotlivě platící hotově/převodem                                     

Ostatní kategorie                     hromadně platící fakturou anebo hotově

 

Cena stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí dle přílohy 2 vyhlášky č.107/2008, nebo dle smlouvy.

cizí strávníci /oběd/                           85,- Kč

ostatní                                            dle smlouvy o stravování

Výdej stravy
Výdej obědů ve školní jídelně začíná od 9.30 do 11.30 výdejem do jídlonosičů. Po této době školní kuchyně již nezodpovídá za ponechané jídlonosiče v prostoru pro ně vyhrazeném. Jídlonosiče musí být vždy čisté a označené jménem. Strava v jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě/nesmí se skladovat/.
Rozvoz stravy ke strávníkovi se provádí od 10.00 firemním autem.


Výdej obědů strávníkům stravujícím se v jídelně začíná od 11.00 do 12.00.
Jídelní stoly pro cizí strávníky jsou označeny vizitkou a jsou určeny pouze těmto strávníkům. U stolů pro žáky a pracovníky školy nesmí konzumovat stravu cizí strávník. Všichni tito strávníci jsou povinni dodržovat hygienické předpisy, označení, oznámení, upozornění a stravovací řád školní jídelny.

 

Přihlašování a odhlašování stravy
Strávníci přihlašují a odhlašují veškeré změny ohledně stravování 24 hodin předem do 13.00.
Je nutné provádět odhlášku stravy, jinak zpětné odhlášení nelze nárokovat.

Platba stravného a přeplatky
Výběr stravného na nový měsíc probíhá v posledním týdnu stávajícího měsíce. Platba je vybí-rána v hotovosti i převodem na účet školy 163181205/0300.
Při výběru stravného se každý měsíc odečítají přeplatky za odhlášenou stravu z předešlého měsíce.

Úřední hodiny vedoucí školního stravování pro cizí strávníky jsou od 8.00 do 13.00.