Smaller Default Larger

1. Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje hlavní jídlo (oběd) pro žáky školy.

Pro děti mateřské školy připravuje přesnídávku, oběd, svačinu.

Žáci jsou zařazeni do kategorie dle svého věku v příslušném školním roce od 1.září do 31.srpna.

 

Členění strávníků základní školy:

A kategorie:   7 až 10 let - žáci ZŠ

B kategorie:  11 až 14 let -  žáci ZŠ

C kategorie : 15 a více let -  žáci ZŠ

 

Členění strávníků mateřské školy:

1. kategorie:děti od 3 do 6 let

2. kategorie:děti MŠ od 7 do 10 let

 

2. Cena stravného

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí dle přílohy 2. vyhlášky č.107/2005, a to následovně:

          Kategorie             finanční limit na potraviny     platba strávníka

       žáci 7 až 10 let                   29,- Kč                           29,- Kč

       žáci 11 až 14 let                 31,- Kč                           31,- Kč

       žáci 15 až více let               35,- Kč                           35,- Kč 

 

       děti 3 až 6 let                      42,- Kč   (dopolední svačinka = 9,-Kč + oběd = 25,- Kč + odpolední svačinka = 8,-Kč)                

       děti 7 let                             46,-Kč    (dopolední svačinka = 9,-Kč + oběd = 29,-Kč + odpolední svačinka = 8,- Kč)

Platba za stravu musí být provedena do 20. dne příslušného měsíce na nový měsíc. Pokud nebude platba do tohoto termínu uhrazena, strávník bude zablokován.

Přeplatky za odhlášenou stravu se budou vracet dle způsobu placení (hotově, účet). V měsíci červnu hotově, před ukončením školního roku, na účet v červenci po ukončení školního roku.

 

3. Výdej stravy

Žák školy a dítě mateřské školy má nárok odebírat stravu pouze v přítomnosti ve škole. Při delší nepřítomnosti musí zákonný zástupce žáka dítě odhlásit. 

Výdej stravy ve školní jídelně v den nepřítomnosti žáka školy, dítěte mateřské školy se vydává do vlastního jídlonosiče. Používání jiné nádoby z hlediska hygieny není dovoleno. Strava se vydá pouze první den za cenu potravin, další dny se mohou stravovat za plnou cenu jako cizí strávník (tzn. finanční limit + režijní náklady).

 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování, nemá dítě nárok odnášet stravu domů, pokud je ten den přítomno v mateřské škole. Pokud si zákonný zástupce bere z vlastního rozhodnutí dítě po obědě z mateřské školy, svačinku nelze odebírat domů. Na odpolední svačinku se může dostavit ve 14.00 hodin do mateřské školy.

 

Doba výdeje do jídlonosiče je od 11.00 do 11.30.

Pro vydání stravy do jídlonosiče je nutné mít s sebou čip svého dítěte či žáka.

Strava v jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě a nesmí se skladovat.

 

Výdej stravy ve školní jídelně pro mateřskou školu je:

- přesnídávky od 8.15 do 8.45

- oběd od 11.00 do 12.15

- svačinka od 14.15

 

Výdej stravy pro žáky ve školní jídelně je:

- oběd od 11.40 do 13.45

 

4. Objednávání a odhlašování stravy

Školní jídelna vaří jeden druh stravy.

Přihlášení strávníci, žáci základní školy a děti mateřské školy, jsou vedeni ve školní jídelně jako strávníci po celý školní rok. Rodiče vyplňují přihlášku ke stravování. Rodiče dětí, žáků a samotní žáci jsou povinni se seznámit se stravovacím řádem školní jídelny.

      1.  Objednávání stravy pro žáky základní školy

             Objednávat stravu lze na následující den do 12.30 a terminálu ve škole nebo na www.strava.cz

             Odhlašovat stravu na následující den lze do 12.30 na terminálu ve škole nebo na www.strava.cz.

     2.  Objednávání stravy pro děti mateřské školy

              Rodiče přihlašují a odhlašují dítě 24 hodin předem do 12.30.

              Při delší nemoci dítěte je nutno vždy v pátek zavolat do MŠ, zda dítě v pondělí nastoupí, jinak

              je automaticky od pondělí přihlášeno ke stravování.

              Odhlašování stravy z posledních dnů v červnu a prosinci bude ukončeno 5 dnů předem.

              Stravné nabíhá automaticky z měsíce na měsíc. Pokud rodiče dítě včas neodhlásí, musí stravu

              zaplatit. Neodebraná strava propadá a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

 

5. Elektronický čip

Elektronický čip má hodnotu 120,- Kč. Při přihlášení ke stravování si strávník zakoupí tento čip za hotové u vedoucí školní jídelny. Čip je aktivován při placení. Pokud nejsou obědy zaplaceny nebo jsou odhlášeny, čip nedovolí oběd odebrat.

Elektronický čip platí po celou dobu docházky v základní škole. Při ztrátě si strávník musí zakoupit nový čip za 120,- Kč.

Pokud žák nebo dítě odchází úplně ze školy a nevrátí čip do 30 dnů, peníze za čip jsou nevratné.