Smaller Default Larger

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

Během trvání školní družiny odcházejí žáci do kroužků a opět se vrací, patří mezi ně florbal, keramika, angličtina, pěvecký sbor, věda nás baví , jóga, čtenářský klub aj.
Žáci bez vědomí vychovatelky a bez řádného omluvení od rodičů nesmí opustit školní družinu.

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 11.40 hod. do 16.00 hod.
Školní družina má 2 oddělení a je součástí školy. Ve třídách jsou vyhrazena místa ke hrám, tvoření a odpočinku.
1. oddělení se naplňuje maximálně do počtu 25 žáků.
1. oddělení navštěvují žáci 1. a 2. třídy pod vedením vedoucí vychovatelky Lenky Prčíkové.
2. oddělení se naplňuje maximálně do počtu 15 žáků.
2. oddělení navštěvují žáci 2. a 3. třídy pod vedením vychovatelky  Mgr. Nikol Zlámalové.
Žáci se spojují v 15.00 hod do jednoho oddělení, pod vedením jedné vychovatelky.

Ke své činnosti využíváme též tělocvičnu, školní hřiště a školní zahradu.
Náplní práce školní družiny je vzdělávání formou zájmových, spontánních a odpočinkových akcí. Rozvíjíme u žáků estetické cítění a tvořivost. Vedeme je k slušnému chování a ochraně životního prostředí, ke vzájemné spolupráci a k toleranci individualit ostatních.

 

V letošním roce budeme s dětmi poznávat, jak vypadá rok v přírodě. Jak se mění počasí, příroda, ale také jaké připadají na dané období tradice, zvyky a obyčeje.

1.oddělení pod názvem ,,Rok v přírodě“

září – čas pro sklizeň
říjen – čas pro listnaté stromy
listopad – čas pro domácí mazlíčky
prosinec – čas pro jehličnany
leden – čas pro ptáky
únor – čas pro lesní zvířata
březen – čas pro nejstaršího průvodce člověka - psa a kočku
duben – čas pro hospodářská a užitková zvířata
květen – čas pro květy a květiny
červen – čas pro plody v přírodě

Děti se hravou formou seznámí s rostlinami, poznají listnaté i jehličnaté stromy, divoká, domácí i hospodářská zvířata. O všem si budeme nejen povídat, ale budeme i poznávat v přírodě, tvořit z přírodnin, malovat aj.
Za aktivitu a tvoření si budou žáci lepit obrázky do své vlastní knihy Rok v přírodě a za 4 obrázky získají sluníčko, které si nalepí na tabuli. Budou tak mít přehled o průběhu hry. A na konci školního roku budou ti nejúspěšnější odměněni. 

 

2. oddělení pod názvem ,,Proměny přírody“

září – dožínky, hvězdná obloha, houby, sklizeň, stěhovaví ptáci
říjen – lesní zvěř, sběr žaludů, kaštanů a ořechů
listopad – sychravé počasí, příprava přírody a zvířátek na zimu
prosinec – první sníh, jehličnaté stromy, Mikuláš, adventní čas, Vánoce
leden – zimní příroda, Tři králové
únor – Hromnice, zima už je dlouhá, vrány a krkavci
březen – příroda se probouzí, jarní květiny, rovnodennost
duben – mláďata v přírodě, hnízdění ptáků
květen – všechno kvete, vodní svět, ledoví muži
červen – sluníčko, zrají první plody, motýli

Průvodcem celého roku nám bude nádherně ilustrovaná kniha Skřítek Rezekvítek. Hra bude probíhat v reálném čase, tudíž vše, co si povíme, mohou děti vidět i kolem sebe.
Za aktivitu a tvoření budou žáci získávat razítka. Za pět razítek jim náleží známka ve formě obrázku, který si nalepí na připravenou tabuli. Na konci roku budou žáci s nejvyšším počtem známek odměněni.

druzina01.JPG  druzina02.JPG 
 druzina03.JPG druzina04.JPG 
druzina07.JPG druzina08.JPG