Smaller Default Larger

INFORMACE O NÁS

Provoz ranní družiny je zajištěn v době od 6.30 hod. do 7.40 hod.

 

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 11.40 hod. do 16.00 hod.

   1. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 25 žáků.

   2. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 15 žáků.

 

Ve školní družině jsou v tomto školním roce dvě oddělení:

   1. oddělení (žáci 1. a 2. tř.)Lenka Prčíková- vedoucí vychovatelka 

   2. oddělení (žáci 2., 3. a 4. tř.)   Petra Šeďová - vychovatelka             

Plán práce vychází z celoročního plánu školy a ze ŠVP pro školní družinu.

Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro žáky důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost školní družiny je proto podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal nové síly, a zároveň je podmíněna individuálními schopnostmi žáků.

Ve vztahu k rodičům vychovatelky vystupují jako partneři při výchově dítěte. Mohou se vzájemně radit, pomáhat a kdykoliv se informovat osobně nebo telefonicky. Ve vztahu vychovatelka a žák se snažíme o vytvoření prostředí důvěry, navázání osobních vztahů s každým žákem. Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.