Smaller Default Larger


V letošním školním roce je vychovatelkou 1. oddělení Lenka Prčíková, vychovatelkou
2. oddělení Mgr. Soňa Březinová.
1. oddělení navštěvují děti 1. a 2. třídy, 2. oddělení zejména děti 3. ročníku.

Hned po příchodu ze školní jídelny si děti odpočinou při poslechu čtené pohádky či příběhu. Potom si zvolí činnost dle svého výběru. Hrají stolní hry, zažehlují korálky, hrají si na rodinu nebo na školu, staví z lega či jiných stavebnic. Dále následuje vychovatelkou řízená zájmová činnost, dle rozvrhu v týdnu, která vychází ze ŠVP Školní družiny ZŠ a MŠ Milotice.

V lichý týden od pondělí do pátku: výtvarná výchova, přírodověda, rozumová výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. V sudý týden následují po sobě hudební výchova, výtvarná výchova, rekreační odpoledne pro děti, pracovní činnosti a tělesná výchova.
K pobytu venku využíváme školní hřiště, školní zahradu a hrací prvky. Při nepříznivém počasí chodíme do tělocvičny.
Další činnost je ovlivněna celoroční hrou obou oddělení.
1. oddělení provází celý školní rok hra ,,Kamarádi zvířátka – na dvorku“ a druhé oddělení hra ,,Kamarádi zvířátka – v lese“.
Veškerá činnost školní družiny vychází ze střídání ročních období a s tím spojených změn v přírodě. Ať už se jedná o tvoření, povídání, učení, hraní či vycházky.
Děti mají možnost sami si zvolit činnost, která je nejvíce baví. Samozřejmě jsou vedeny vychovatelkami ke slušnému a ohleduplnému chování mezi sebou.
Během školního roku také proběhne několik společných akcí obou oddělení.